Počet přístupů na stránku:

Škrkání 2010

I letos místní mládež procházela obcemi se škrkačkami (či hrkačkami), aby tak nahradila zvony v kapli svatého Václava a v kapličce svatého Jana Nepomuckého. V dopoledních a večerních hodinách se účastnilo škrkání okolo deseti obětavých dětí v každé vesnici, ve Svařenově navíc s doprovodem maminek.
Škrkání nahrazuje podle tradice od Zeleného čtvrtku, přes Velký pátek až do Bílé soboty vyzvánění zvonů. V Hrbově zvoní obvykle zvon v 6:00, ve 12:00 a v 18:00, ve Svařenově v 7:00, 12:00 a 19:00.
Jedná se o křesťanskou tradici, která byla v minulosti nařízena papežem (lidově se proto říká, že zvony odletěly do Říma). Křesťané tak vyjadřují zármutek nad zrazením, zajetím a ukřižováním Ježíše Krista.
Tentokrát jsem zvěčnil nejen hrbovské škrkáče, ale i svařenovské. Za povšimnutí stojí také nově opravený plot u smírčího kříže ve Svařenově u Šoukalových (12. fotografie).

Fotografie jsem zkompletoval a zveřejnil 6.4.2010.

Hrbov (1).JPG (41706 bajtů) Hrbov (2).JPG (51316 bajtů) Hrbov (3).JPG (39158 bajtů) Hrbov (4).JPG (49704 bajtů) Hrbov (5).JPG (30597 bajtů) Hrbov (6).JPG (37357 bajtů) Hrbov (7).JPG (55192 bajtů)

Svarenov (1).JPG (48156 bajtů) Svarenov (2).JPG (49106 bajtů) Svarenov (3).JPG (49211 bajtů) Svarenov (4).JPG (51784 bajtů) Svarenov (5).JPG (54544 bajtů) Svarenov (6).JPG (47715 bajtů) Svarenov (7).JPG (31713 bajtů) Svarenov (8).JPG (43152 bajtů)
 

 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana