Počet přístupů na stránku:

Hrbovské a svařenovské škrkání

Opět po roce přináším několik fotografií z velikonočního hrkání neboli škrkání, které podle křesťanské tradice nahrazuje od Zeleného čtvrtka po Bílou sobotu vyzvánění kostelních zvonů.

Hrbovské a svařenovské děti tuto tradici každoročně udržují při životě a předávají i svým sourozencům. V Hrbově obvykle zvony vyzvání v 6, 12 a 18 hodin, ve Svařenově v 7, 12 a 19 hodin. V době Velikonoc jejich vyzvánění tak nahrazují právě místní děti, často v doprovodu rodičů. Prochází oběma obcemi a na několika místech pronáší říkanku s následujícím textem:

 

My, co ráno zvoníme, / My poledne zvoníme, / My klekání zvoníme,

tím památku činíme,

že Kristus Pán za nás umřel

a na kříži za nás pněl.

Protož, milý křesťane,

modli se Anděl Páně,

aby nás pán Bůh zachoval

na přímluvu Marie.

 

Ve Svařenově se navíc děti modlí u kapličky a křížků v "Babylonu" a u hlavní silnice. Tato tradice je křesťanským projevem smutku nad zavražděním a ukřižováním Ježíše Krista. Ten byl na Zelený čtvrtek zrazen a zajat. Na Velký pátek pak byl na příkaz Piláta Pontského v prefektuře Judea ukřižován a pohřben do skalního hrobu. V hrobě podle křesťanského učení ležel až do neděle Velikonoční, kdy měl vstát z mrtvých.

V poslední době tradice hrkání někdy opouští svůj křesťanský základ a bývá též vykládána jako vítání jara nebo zahánění polních škůdců.

Touto cestou děkuji zejména dětem svařenovským, které ochotně zapózovaly na fotografiích.

 

FOTOGRAFIE ZDE

 

 

 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana