Důležitá telefonní čísla:

Na této stránce naleznete seznam nejdůležitějších telefonních čísel (např. pohotovost plyn, voda a podobně). Samozřejmě i zde platí, že pokud jsem na nějaké důležité číslo zapomněl, můžete mne popíchnout, abych jej sem přidal.

Složky integrovaného záchranného systému (nepřetržitá služba):

 

CO DĚLAT, KDYŽ... více naleznete na stránkách www.ochranaobyvatel.cz

Pohotovosti, poruchová služba (nepřetržitá služba):

 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana