Rychlé odkazy: Složení komise, adresa, finance a rozpočty, e-mailový kontakt

Komise pro místní správu

Předseda - Vladimír Sedláček - kontaktní formulář

Místopředseda - Jiří Havelka

Členové komise: Vlastimil Kučera, Ladislav Drápela, František Havlíček, Ondřej Holík a Miroslav Zezula

 

 

KD.JPG (80493 bajtů)

Kancelář: Kulturní dům, Hrbov 34, Velké Meziříčí 59401

Telefon: 777792083 - předseda komise

Úřední hodiny: každý 1. pátek v měsíci, hodinu před zasedáním komise je předseda komise k zastižení v KD Hrbov

Zasedání komise je veřejné a koná se každý první pátek v měsíci v KD Hrbov. V zimním období od 18h, v letním období od 19h.

Kompetence obecních komisí vymezuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Komise zřizuje podle tohoto zákona rada Města Velké Meziříčí jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.
Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

 

 

Finance, rozpočty místních částí

Na následujících řádcích zveřejňuji rozpočty místních částí pro aktuální rok. Do budoucna je budu archivovat a ponechávat přístupné.

Hospodaření místních částí - principy a zásady (dokument ve formátu PDF)

Vysvětlení k položkám rozpočtu (dokument ve formátu PDF)

Rozbor příjmů místních částí pro rok 2008 (dokument ve formátu PDF)

Rozbor výdajů místních částí pro rok 2008 (dokument ve formátu PDF)

 

 

(k prohlížení těchto dokumentů musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde)

 

 

Kontakt na předsedu Komise pro místní správu

 

Pomocí tohoto formuláře můžete kontaktovat předsedu Komise pro místní správu obcí Hrbov a Svařenov. Uveďte prosím jméno, příjmení a e-mail, případně nějaký další kontakt.

V každém případě se prosím podepište, anonymní zprávy mohou být ignorovány.

 

 

Upozornění: Nepoužívejte tento formulář pro dotazy týkající se přímo těchto stránek. Od toho je zde kontakt na administrátora v levém menu.

 

Nahoru

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana