Počet přístupů na stránku:

Tříkrálová sbírka v Hrbově a Svařenově

V pořadí již jedenáctou celorepublikovou tříkrálovou sbírku zahájila Charita Česká republika tuto neděli. Do Hrbova a Svařenova vyrazily 3 skupinky tří králů pod patronátem žďárské oblastní charity kolem poledne.

Přestože bibličtí tři králové byli mužského původu, hrbovskými kolednicemi byly výhradně dívky. Do zapečetěných kasiček s logem Charity ČR vybíraly příspěvky od místních občanů. Na oplátku pak zazpívaly koledu „My tři králové“ a nade dveře domu zapsaly značku K†M†B†. Tato zkratka znamená „Kristus žehnej tomuto domu“ z latinského „Christus mansionem benedicat.“
Výtěžkem ze sbírky podpoří žďárská charita mimo jiné charitní ošetřovatelskou a hospicovou péči, denní stacionář Nesa nebo také službu osobní asistence poskytovanou nepohyblivým lidem a seniorům. V loňském roce žďárská charita podpořila například i Haiti postiženou zemětřesením nebo občany zasažené bleskovou povodní na Liberecku.


 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana