Počet přístupů na stránku:

Zelená naučná stezka

Součástí systému několika naučných stezek ve Velkém Meziříčí se staly v roce 2012 dvě nové. První z nich - cca sedmikilometrový okruh - je značen naucna_stezka_1.jpg (305269 bajtů)fialovou značkou a spojuje Balinské a Nesměřské údolí. Delší stezka, zhruba 15 kilometrová, je označena barvou zelenou. Právě tato delší stezka, která je zároveň druhou nejdelší z celého systému, prochází Místní částí Hrbov - Svařenov Města Velké Meziříčí.

Její trasa začíná a končí na křižovatce silnice Velké Meziříčí - Uhřínov a silnice vedoucí k hotelu Amerika. Na místě je možné zaparkovat osobní auto.

Na stezce je instalováno celkem 6 informačních cedulí, které pojednávají o původním charakteru a prvcích v krajině, jedna z cedulí se ale tematicky věnuje též básníkům, kteří bydleli a tvořili v okolí Velkého Meziříčí.

Cedule se věnují konkrétně těmto tématům:IMG_4005.jpg (187856 bajtů)

 

Značení stezky a orientace na trase

cesta_a_znacka.jpg (295501 bajtů)V terénu je stezka značena bílou značkou se zeleným vyobrazením cesty. Značky jsou od sebe rozmístěny zhruba ve vzdálenosti 200 m na různých objektech v krajině (stromy, dopravní značky, sloupy elektrického vedení), ale i na zvláštních tyčích. Značení je dostatečně husté a v současnosti téměř nehrozí sejití z trasy.

Součástí informačních cedulí bývá i schematická mapa trasy, ve které jsou zhruba vyznačeny všechny informační cedule, aktuální pozice, návaznost na další stezky a nástin trasy. V mapce bohužel chybí významné orientační body v krajině.

 

Náročnost trasy

Patnáctikilometrová trasa vede v úsecích Velké Meziříčí – Baliny, Uhřínov – Šeborov, Svařenov – Hrbov (silnice přes místní část ke Štěpánkově kapličce na Hrbovském vrchu) po zpevněné cestě, v úseku Baliny – Uhřínov po nezpevněné, ale sjízdné cestě.

Mezi Šeborovem a Štolfovým (Štočkovým) mlýnem vede zpevněná silnice, od mlýna do Svařenova pak nezpevněná a hůře sjízdná lesní cesta vymletá vodou z potoku, který protéká podél stezky. Tuto část stezky je možné pohodlně objet krátkou zajížďkou. Za mostkem přes řeku Balinku u mlýna je totiž možné pokračovat po cestě vedoucí doleva směrem na západ do Frankova Zhořce a poté po silnici třetí třídy do Svařenova. Na silnici je minimální provoz, a tak je relativně bezpečná i pro výlet s dětmi.

Další obtížně sjízdný úsek vede od Štěpánkovy kapličky v Hrbově k rybníkům Lalůvkám ve Velkém Meziříčí. Cesta vede místy po poli mimo cestu a nad rybníky Lalůvky. Kousek před poslední infotabulí se cesta prudce svažuje a je obtížněji schůdná. I tento úsek je možné relativně bez potíží objet. Na konci asfaltové silnice za Štěpánkovou kapličkou směrem na V.M. se dá pokračovat rovně po polní cestě až do chatové oblasti u Palečkových rybníků, odkud je možné se napojit na Uhřínovskou silnici nebo chatovou oblastí pokračovat dál do údolí k hotelu Amerika a rybníkům Lalůvky.
Terén na stezce je poměrně kopcovitý. Kromě zmíněných problematických úseků je ale bez větších obtíží sjízdná. Hrbovský vrch je na trase posledním kopcem (a také nejvyšším - nadmořská výška tady činí 569 m.n.m.), který je třeba vyšlápnout. Odtud už vede cesta do Meziříčí jen z kopce.

Zimní využití stezky

kaplicka.jpg (171160 bajtů)Pro běžkařské účely je stezka upravována pouze v úseku mezi Velkým Meziříčím a Balinami. Za příznivých sněhových podmínek ale je sjízdná v celé délce s výhradou ve výše uvedených úsecích, kde je třeba počítat s opatrností.

Běžkař se v okolí Hrbova a Svařenova navíc může napojit na případné další vyšlápnuté stopy, kterých bývá na okolních polích větší množství. Jde zejména jižním svah Hrbovského vrchu - po pláních je možné se dostat například pohodlně k Palečkovým rybníkům nebo pak západním směrem ke Frankovu Zhořci. Na severovýchodní straně kopce je možné kolem Štěpánkovy kapličky a nedalekých božích muk dojet na běžkách do Velkého Meziříčí k rybníkům Lalůvky. Tady je výhodné se napojit na trasu naučné stezky, která poskytuje pohodlnou cestu zejména lesními úseky.

Zajímavosti na stezce

Protože zatím nemám stezku důkladně projetou na kole, z vlastní zkušenosti mohu nabídnout jen zajímavosti v okolí Hrbova a Svařenova.

Ve Svařenově stojí za pozornost zejména pěkná vyhlídka při vystoupání na kopec ve Svařenově, dále pak kaplička sv. Jana Nepomuckého na návsi. V Hrbově je možné se zastavit u studánky za vodojemem, která se nachází zhruba 1 km mimo trasu (kolem víceúčelového sportovního hřiště se vydáte směrem na kopec, studánka je nalevo pod vodárnou). Dále je možné si prohlédnout - alespoň zvenčí - kapli sv. Václava a Izidora a na Hrbovském vrchu i Štěpánkovu kapličku, která je památkou z 18. století. O její historii se více dočtete na těchto stránkách v sekci Historie. Za ní si můžete odpočinout ve stínu stromů na nových (srpen 2013) dřevěných lavicích u stolu a pokochat se vyhlídkou. Přímo z místa je rozhled zhruba od západu přes sever na východ. Pro výhled na jih je třeba sejít zhruba 500 metrů z cesty po polní cestě kolem kapličky. Na jižní straně Hrbovského vrchu je pak možné za jasných dní vidět i stoupající páru z osmi chladicích věží dukovanské jaderné elektrárny.
 

FOTOGRAFIE ze stezky ZDE

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana