Počet přístupů na stránku:

On-line kronika Hrbova a Svařenova

Kronika Hrbova přestala být psána někdy ve druhé polovině minulého století. Většina událostí, které se od té doby staly, tím pádem přestala být písemně zaznamenávána do nějakého uceleného souboru a začala se předávat zejména vyprávěním pamětníků. Některé události z dob dávno minulých, které jsem vyslechl sám, jsem z takových vyprávění zaznamenal a zveřejnil i na této stránce. Tvořím tak pro vás do určité míry online kroniku, aby se zajímavosti neztratily v propadlišti dějin. Výhodou takové online kroniky je to, že je možné v ní pohodlně vyhledávat požadované informace a záznamy spojit s fotografiemi, které se příslušné události týkají.

Na následující adrese si můžete prohlédnout, jak vypadaly záznamy z hrbovské kroniky a školní kroniky.

Pomocí následujících odkazů si můžete mnou nasbírané informace od roku 2003 až současnosti prohlédnout i vy.

1.      rok 2003

2.      rok 2004

3.      rok 2005

4.      rok 2006

5.      rok 2007

6.      rok 2008

7.      rok 2009

8.      rok 2010

9.      rok 2011

10.    rok 2012

11.    rok 2013

12.    roky 2014 a 2015

Rok 2003

V tomto roce bylo nejdůležitější akcí zřejmě setkání rodáků obcí. Akce byla spojena ještě s oslavou 50. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a se slavnostním odhalením pamětní desky letci Karlu Novotnému.Reportáž z celého dne si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

 

Jednou z nemilých událostí, která postihla Hrbov, byla v měsíci červenci či srpnu nehoda, při které spadl místní občan ze střechy rodinného domu v průběhu stavebních prací. Poté, co zavolal o pomoc, přispěchali lidé z blízkého okolí a zavolali Záchrannou službu. Na místě zasahoval vrtulník Letecké záchranné služby z Jihlavy. Pacient měl poraněnou páteř a byl převezen do nemocnice v Jihlavě.

V únoru nás opustila občanka Růžena Tomanová ze Svařenova.

V srpnu se v Hrbově narodila Svobodová Ludmila, v říjnu pak Lukáš Jan také v Hrbově.

 

Nahoru

 

Rok 2004

Maškarní průvod je již několik let místní tradicí. Letos masky opět procházely Frankův Zhořec, Svařenov a Hrbov. Masek naštěstí neubývá a nápadů také ne. Mnozí se nechávali inspirovat současným kulturním a politickým děním (např. maska známého teroristy Usámy bin Ládina) a jiní využívali například postav z televize. Největší úspěch letos sklidila maska faráře Otíka ze slavné trilogie Zdeňka Trošky.

Na neděli 23.5.2004 připadla letošní Svařenovská pouť. V rámci toho se konala před svařenovskou kapličkou u požární nádrže mše svatá s občerstvením. Pořídil jsem z ní něco okolo 40 fotografií. Tyto jsou dostupné v galerii.

10.7.2004 se za hasičskou zbrojnicí konal dětský maškarní ples s večerní zábavou pro dospělé.

Dne 20.11.2004 se konala Poslední leč v KD Hrbov. Fotografie ve Fotogalerii.

Dne 27.11.2004 byla uzavřena místní prodejna potravin. Do tohoto data měl po dlouhá léta Hrbov a Svařenov prodejnu neustále – ať již prodejnu soukromou či státní Jednotu.

V tomto roce byly též vyměněny dveře v KD Hrbov za plastové.

Opustili nás Vaňková Marie, Vlach Josef a Malečková Františka ze Svařenova.

Narodili se Pacal Josef a Pánková Alžběta do Hrbova, Šimánek Štěpán, Šoukal Zdeněk a Vlach Šimon do Svařenova.

 

Nahoru

 

 

 Rok 2005

5.2.2005 se konala maškara a následně zábava v KD Hrbov. Foto ve Fotogalerii.

30.4.2005 – čarodějnice

11.6.2005 – dětské odpoledne + taneční zábava

24.10.2005 se konala od 20h Svatováclavská pouťová zábava. Těšila se hojné účasti. K tanci a poslechu hrála Vysočinka.

19.11.2005 se od 19:00 uskutečnila Poslední leč se skupinou Evis. Foto ve Fotogalerii.

Prosinec - provedena výměna oken v KD Hrbov za plastová.

Zemřel Oulehla Eduard ze Svařenova.

Narodili se Buková Pavlína, Jan Jakub, Oulehlová Jolana, Slámová Veronika, Svobodová Barbora, Dohnalová Markéta a Novotný Aleš do Hrbova, do Svařenova pak Jakub Pacal.

 

Nahoru

 

 

Rok 2006

25.2.2006 – V sobotu se konal tradiční maškarní průvod. Večer od 20 hodin se konala maškarní zábava se skupinou Start 02, a to až asi do půl třetí do rána. Více ve Fotogalerii.

Březen - zhruba v polovině měsíce začala plynofikace obou obcí.

18.4.2006 – Velikonoční pondělí – před některými domy se ráno na silnici objevily podle někdejší tradice nápisy, které se nějak vztahovaly k obyvatelům těchto domů.

21.5.2006 – ve Svařenově se konala pouť. Bohužel jsem nebyl přítomen bohoslužbě, proto nemám pořízeny žádné záběry.

2. a 3. června se konaly celostátní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost se tradičně nacházela v KD Hrbov.

Výsledky voleb v obcích jsou následující: ze 179 oprávněných voličů se voleb účastnilo 117 voličů.

·         KDU – ČSL volilo 34 voličů

·         ČSSD volilo 30 voličů

·         ODS volilo 28 voličů

·         KSČM volilo 12 voličů

·         Stranu Zelených volili 4 voliči

·         Pravý blok volili 3 voliči

·         SNK-ED, Čtyři Vize, Strana zdravého rozumu a Nezávislí získali po jednom hlasu

10.6. se konalo dětské odpoledne. Účast byla hojná, na děti čekaly různé soutěže, dárky a podobně. Mohly si také mimo jiné prohlédnout dnes již historické motocykly JAWA pana Josefa Pacala a také motocykly závodníka Ivo Kaštana. Více naleznete v sekci Fotogalerie.

Dne 24.9.2006 se v Hrbově konala pouť. Bohužel se letos nikdo neujal pořádání pouťové zábavy. Nicméně v neděli dopoledne v 11:15 proběhla mše svatá v kapli Svatého Václava v Hrbově.

V měsíci srpnu došlo ke krádeži měděných okapových svodů na rozestavěném domě ve Svařenově. Pachatelem byl 27 let starý občan Velkého Meziříčí, který byl následně stíhán i pro další krádeže.

V týdnu od 16. do 22. října proběhlo terénní vyznačení vedení plynovodu.

Ve dnech 20. a 21.10.2006 proběhly v ČR a tedy i v Hrbově a Svařenově komunální volby. V pátek se volilo od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Výsledky komunálních voleb:

ČSSD                                                                                                                                  - 443 hlasů

KDU – ČSL                                                                                                                          - 685 hlasů

Naše Meziříčí, Město a okolí, Strana demokratického socialismu a nezávislí kandidáti                - 94 hlasů

KSČM                                                                                                                                  - 250 hlasů

Sdružení nezávislých a SNK-ED                                                                                             - 207 hlasů

Nezávislí                                                                                                                              - 117 hlasů

ODS                                                                                                                                    - 451 hlasů

-----------------------------------------------------------------------------------------

Počet voličů: 181

Počet platných hlasů: 114

Účast: 63%

Současně s volbami do zastupitelstva Velkého Meziříčí volili hrbovští a svařenovští občané Komisi pro místní správu. Předsedou komise se stal Miroslav Zezula, který získal 58 hlasů.

1.11. uvedl týdeník Velkomeziříčsko, že objekt někdejší školy v Hrbově byl prodán městem Velké Meziříčí za více než 400 tisíc korun paní Daně Cejnkové, která jej hodlá využít k bydlení a pro svou profesi – nejspíše jako ateliér.

Hrbovská škola sloužila od roku 1989 do r.1992 jako internát učňovského střediska ve Velkém Meziříčí, od roku 1992 pak byla využívána ke komerčním účelům až do konce roku 2003 - jako provozovna na šití oděvů. Od roku 2004 chátrá a je bez užitku. O jejím osudu již zastupitelstvo města VM i komise pro místní správu několikrát bezvýsledně jednala. Až nyní však byla prodána. Do veřejné soutěže se přihlásila i firma zabývající se výpočetní technikou, která chtěla školu využít jako sklad a dílnu. Vzhledem k tomu, že však nesplnila patřičné náležitosti a nepřihlásila se do soutěže dříve, škola připadla zmíněné soukromé osobě. Fotografie školy je k vidění zde

 

První podzimní sníh letos přišel dříve, než loni. Již začátkem listopadu bylo tedy možné spatřit sníh. 3.11. byla dokonce naměřena denní venkovní teplota -15,5oC. O pár dní později však sníh roztál a denní teploty se dostaly opět nad nulu. Do konce roku se již sníh téměř neobjevil. Štědrý den i Silvestr se odehráli ,,na blátě“ s denními teplotami okolo nuly. Oproti předchozímu roku, kdy byl Hrbov a Svařenov přikryt pod sněhem od podzimu do jara, to byl značný rozdíl.

18. listopadu 2006 od  19:30 pořádalo Honební společenství Hrbov - Svařenov Poslední leč v kulturním domě v Hrbově. Hrála hudební skupina Evis. Součástí akce byla, jako obvykle tombola.

V noci z 31. prosince na 1. ledna oslavili hrbovští a svařenovští obyvatelé příchod nového roku, roku 2007. Na návsích a na hřišti u hasičské zbrojnice lidé, jako každým rokem, odpalovali zábavní pyrotechniku. Tím byl rok 2006 definitivně završen.

V tomto roce nás opustili dva občané Hrbova - paní Oulehlová Marie a pan Sedláček Vladimír. Narodili se Kieč Tobiáš Jan a Sedláček David do Hrbova, Valová Viktorie a Kratochvílová Adéla do Svařenova.

 

Nahoru

 

 

Rok 2007

1.ledna probíhaly tradiční oslavy nového roku.

Začátkem měsíce ledna započaly výkopové práce na stavbě plynovodu. Prozatím se kope příkop podél silnice od státní komunikace č.602 a v samotných obcích se provádí menší výkopové práce přímo u jednotlivých domů.

Měsíc leden se letos vyznačoval především častými vichřicemi. Extrémním případem byl orkán Kyril, který zasáhl celou Českou Republiku a další evropské státy. Vláda ČR dokonce vyhlásila nouzový stav, vrámci něhož bylo zakázáno vstupovat do lesů v souvislosti s nebezpečím pádu větví či celých stromů. Situace se navíc zkomplikovala častým sněžením, které poškozené stromy ještě zatížilo a tím zvýšilo nebezpečí pádu větví. Ke konci měsíce ledna sníh roztál a 5. února skončil i nouzový stav.

V tomto měsíci se narodil nový občan Hrbova - resp. občanka - Andrea Pacalová do čísla 32.

 

V měsíci únoru se počasí výrazně nezměnilo. Teploty se pohybovaly nad nulou, bylo převážně zataženo a deštivo. Sníh se v Hrbově ukázal zhruba dvakrát - v polovině a na konci měsíce..

Práce na plynovodu postoupily až do Hrbova, ovšem protože je provázely různé nesrovnalosti - zejména co se týká trasy, stavěl se plynovod jen v jednoznačně domluvených úsecích. Začínalo se od spodní části obce a postupovalo nahoru. Koncem měsíce dělníci postoupili i do Svařenova.

17.2.2007 se konala maškara a zábava se skupinou Start02. Masek se průvodu účastnilo bezmála třicet. Začínaly dopoledne a svou pouť ukončily odpoledne.

 

I měsíc březen pokračoval v duchu předchozích měsíců, alespoň co se týká počasí. Teploty se dostaly až k sedmnácti stupňům Celsia .

Plynofikace pokračovala i nadále, a to v obou obcích současně.

 V tomto měsíci jsme také letos oslavili Velikonoce. V předvelikonočním čase byla opět dodržena tradice škrkání (neboli hrkání hrkačkami v období, kdy pomyslně odletěly zvony do Říma).

 

Měsíc duben nám přinesl ještě teplejší počasí, než březen.

Neustále pokračuje plynofikace obcí, v této fázi se již přistoupilo k instalování přípojek do schránek HUP a na konci měsíce došlo dokonce už na zkušební natlakování potrubí.

Nutno podotknout, že silnice v obcích stavbou plynovodu značně utrpěly. Navíc se v obcích hodně prášilo, neboť měsíce duben i březen byly chudé na dešťové srážky.

30.4. jsme opět upálili na kopci Strážnice u Štěpánkovy kapličky čarodějnici. Oheň jsme zapálili okolo osmé hodiny večerní a zcela dohořel až k ránu. I přes velké sucho nedošlo v Hrbově ani v blízkém okolí k žádnému požáru.

 

Květen byl doslova prošpikován bouřkami. Plynofikace nadále pokračovala - povětšinou už se dokončovaly různé nedodělky. Dokončena měla být v 19.týdnu.

Co se týká informací ze schůze Komise pro místní správu, za výraznější zmínku stojí informace, že byl vznesen požadavek na zrušení této komise. Důvodem měly být neshody s úředníky z městského úřadu VM. Předseda komise, p.Zezula, informoval zúčastněné, že vázne komunikace mezi městským úřadem a místní částí Hrbov - Svařenov, že je komise málo uznávaná, že městský úřad nezajímají detailní zápisy ze schůzí a další.

 

Červen nám přinesl hned několik významnějších událostí. Nejprve bych zmínil účast hasičů na hasičské soutěži - v Ostrově nad Oslavou. Výsledek bohužel nebyl nikterak příznivý - více se dočtete v sekcích věnovaných hasičům.

Další akcí bylo dětské odpoledne, o kterém blíže pojednávám v sekci Fotogalerie, kde samozřejmě naleznete i fotografie.

Opět bych přidal nějakou informaci o počasí - taktéž se objevovaly bouřky, i když ne tak často, jako tomu bylo v květnu.

Zápis ze schůze nám poskytuje informaci o potížích s komunikací s firmou, která prováděla plynofikování, firmou GasLines. Firma prý nechala některé nedodělky být a nebylo možné získat od žádného pracovníka firmy informace o termínu dalších prací.

Byl také řešen vztah komise - město, a to poradou u místostarosty V.M., pana Komínka. Bylo stanoveno, že zápisy ze schůzí budou odeslány vždy přímo jemu, jedna kopie panu Chylíkovi.

 

Červenec nám začal poněkud chladněji, několik prvních prázdninových dní propršelo. Zhruba od 13.7. byla však tropická vedra, kdy ve stínu teplota přes den neklesala pod 30°C, na slunci pak bylo možné naměřit ,,krásných" až 50°C, což byla v kombinaci s naprostým bezvětřím téměř vražedná kombinace. Po několik dní platila výstraha meteorologů ohledně vysokých teplot, která byla rozhodně oprávněná. Dne 17.7. navíc ve Velkém Meziříčí padl teplotní rekord, a to 34,4°C (podle serveru Novinky.cz). 20.7. zavítala do Hrbova a Svařenova poněkud silnější bouřka, která byla pravděpodobně příčinou vyřazení veřejného osvětlení části Hrbova z provozu. Trvala celou noc, ale větších škod v Hrbově ani Svařenově nenapáchala. Bohužel v jiných částech republiky ano, společně s větrným vírem, který odnesl několik střech.

Za výraznější zmínku z dění v obci stojí snad účast hasičů na oslavách 70.výročí založení SDH Stránecká Zhoř (více ve Fotogalerii).

 

Teplé počasí nám vydrželo i v srpnu, kdy se teploty vyšplhaly opět nad 30°C. I když občas zapršelo, stále bylo veliké sucho. Hrbov ani Svařenov nezasáhla za celé dva prázdninové měsíce ani jediná pořádná bouřka s velkým deštěm. V důsledku toho bylo v Hrbově a Svařenově veliké sucho a v nedaleké řece Balince sahala voda nejvýše po kolena.

Pokud se týká dění v obci, nic zvláštního se nestalo, žádná kulturní akce se nekonala.

 

Září začalo poněkud chladněji. Teplota se držela kolem 10°C, takže mnozí byli nuceni zatopit ve svých domech. Podzim letos přišel evidentně dřív. V Krkonoších a Krušných horách se dokonce objevil první sníh.

Z kultury: 23.9. se v Hrbově konala pouť spolu s mší svatou. 29.9. pak proběhla plánovaná zábava se skupinou Start02.

Téhož dne nás opustila občanka Svařenova, paní Marie Oulehlová.

Tolik k zářijovým událostem.

 

Říjen nezačal o nic tepleji, než září. 20.10. dokonce poprvé nasněžilo, stejně jako na mnoha místech v ČR. Po zbytek měsíce bylo sychravo - inu podzim, jaký má být.

21.října bohužel zemřela nejstarší hrbovská občanka, paní Antonie Slámová.

 

Listopad se nesl ve znamení zimy. Sníh často komplikoval dopravu na celé Vysočině. Ke konci měsíce roztál a do prosince se neobjevil.

17.11. se konala Poslední leč.

 

V prosinci se do Hrbova a Svařenova vloudil mráz. Sníh napadl až den před Silvestrem.

Kulturní dění: Jako každý rok i letos navštívil obce Mikuláš s čerty a andělem.

14.12. uspořádaly děti ze ZŠ Lavičky vánoční besídku v KD Hrbov.

A konečně - na Silvestra jsme bouřlivě oslavili konec roku 2007 a nástup roku 2008.

 

V tomto roce nás opustili Oulehlová Marie ze Svařenova a Slámová Antonie z Hrbova.

Narodili se Pacalová Andrea, Dohnalová Pavla a Bradáčová Vanesa do Hrbova, Pešek Pavel a Vlachová Kateřina do Svařenova.

Nahoru

 

Rok 2008

Začátkem ledna se ještě v obcích držel sníh, koncem měsíce se však oteplilo na tolik, že bylo možné jezdit i na motorce.

Za zmínku snad pouze stojí informace, že koncem měsíce bylo vybagrováno koryto potoka u dolního rybníku. Nic zajímavějšího se nestalo.

 

Ani v únoru se sníh už nevrátil. Teplota se držela nad nulou - zhruba kolem 5-10 stupňů. Pokud spadly nějaké srážky, byly dešťové.

Z kultury:

2.2. se konal maškarní průvod, fotografie jsou ve fotogalerii.

24.2. pořádal SDH Hrbov - Svařenov dětský maškarní karneval. Fotografie jsou opět k nalezení ve fotogalerii.

V tomto měsíci se narodil Adam Vala do čísla 11 ve Svařenově.

 

Březen začal teplejším počasím, ovšem celou republikou prošly začátkem měsíce dvě vichřice - Emma a Kirsten, přičemž Emma odřízla milion lidí od proudu a zapříčinila smrt dvou lidí (v celé Evropě zemřelo její vinou 13 lidí). V Hrbově a Svařenově nenapáchala větších škod. V průběhu měsíce (před Velikonocemi) se vrátil do Hrbova a Svařenova sníh.

20.3. došlo na dálnici D1 mezi 91. a 124. km k hromadné dopravní nehodě v důsledku náhlé sněhové bouře, ve které havarovalo na 116 aut. Havárie se obešla bez úmrtí, nicméně nehoda zkomplikovala dopravu v kraji Vysočina.

Dne 23.3.2008 zemřela Veronika Brožová ze Svařenova.

Na 24. březen připadlo letos Velikonoční pondělí. Několik fotografií ze škrkání je možno nalézt ve fotogalerii.

 

Duben byl teplý, na konci měsíce se šplhaly teploty k 20 stupňum Celsia. Během dubna se neudála žádná kulturní ani společenská akce, vyjma posledního dne tohoto měsíce, kdy byla na kopci u kapličky opět upálena čarodějnice.

 

Zhruba od poloviny května už bylo samozřejmostí letní počasí, na konci měsíce zasáhly celou republiku (zejména Čechy) po tropických teplotách přívalové deště a bouřky.

Z kultury: ve Svařenově se v neděli 18.5. konala pouť.

V týdnu od 26.5. byly opraveny silnice v Hrbově a Svařenově po dokončené plynofikaci. Plyn ovšem stále v trubkách neproudí.

V tomto měsíci zemřeli Pánek Vojtěch a Dohnalová Pavlína z Hrbova.

 

Červen začal denními teplotami kolem 20 stupňů Celsia, koncem měsíce se teplota však šplhala k 27 - 30 stupňům. Bylo převážně slunečno, ovšem po několik dní hrozilo nebezpečí krupobití a bouřek. Toto nebezpečí se naplnilo, v některých krajích napáchalo větší škody, než orkán Kyril.

Kultura - 7.6. pořádal SDH Hrbov - Svařenov dětské odpoledne za hasičskou zbrojnicí (fotoreportáž ve Fotogalerii).

27.6. pořádali hasiči ještě taneční zábavu se skupinou Kozenka band na hřišti za hasičskou zbrojnicí.

 

Červenec začal tropickými teplotami, ovšem asi od poloviny měsíce se teploty ustálily kolem 20 stupňů. Zpočátku jasná obloha se později změnila na polojasnou až oblačnou.

V tomto měsíci zemřela paní Marie Burianová ze Svařenova.

 

V srpnu se vrátily tropické teploty, ovšem koncem měsíce postupně klesaly.

V tomto měsíci se v Hrbově narodil Miroslav Buk do čísla 50 v Hrbově.

 

V měsících září a říjen se projevovalo klasické podzimní počasí, babí léto se nekonalo.

Z kulturně společenského hlediska stojí za zmínku senátní a krajské volby. První kolo senátních voleb se konalo (a současně krajské volby se konaly) 17. a 18.10., z něho postoupili Dagmar Zvěřinová (ČSSD) a Josef Novotný (SNK-ED) do kola druhého, které se konalo 24. a 25.10. Vítězem se stala Dagmar Zvěřinová. V krajských volbách zvítězila taktéž ČSSD.

V září se narodila Karolína Pacalová do čísla 35 ve Svařenově.

Společnost Télefonica O2 zrušila v Hrbově veřejný telefonní automat, který přestal být ve větší míře využíván.

 

V listopadu se odehrával obvyklý podzim, kolem 22.listopadu napadl první sníh (tentokráte zhruba o týden později, než jindy).

V tomto měsíci byl puštěn plyn do plynovodního potrubí, plynofikace tak definitivně skončila.

15. listopadu se konala tradiční Poslední leč. Bližší informace ve fotogalerii.

 

Prosinec začal teplotami nad nulou s dešťovými srážkami. Sníh se vůbec nedostavil, ale Vánoce ani Silvestr na blátě se nekonaly - mráz dosahoval hodnot i -10 stupňů.

V tomto měsíci došlo k výměně rozhlasu (vysílací stanice).

Jedinou kulturní akcí v tomto měsíci byla silvestrovská oslava v KD Hrbov. Jednalo se o víceméně soukromou akci, takže jsem nebyl přítomen, abych pořídil fotografie.

V tomto měsíci zemřel pan Ludvík Strnad ze Svařenova.

 

Nahoru

 

 

Rok 2009

Leden začal mrazivě, teploty dosahovaly i -20 stupňů Celsia. Sníh začal padat pár dní po Novém roce a vydrží snad až do konce měsíce.

Z kulturního a sportovního života v obcích stojí za zmínku provozování již tradičního bruslení na obou požárních nádržích.

 

V únoru převládalo obvyklé zimní počasí, teploty pod nulou, bohatá sněhová nadílka. Koncem měsíce však sníh kompletně roztál.

21.2. proběhl tradiční maškarní průvod s ostatkovou veselicí v KD Hrbov. Fotografie ve Fotogalerii.

 

Březen začal slunečným počasím a téměř žádnou sněhovou pokrývkou. V průběhu měsíce bylo počasí převážně zatažené a deštivé.

V tomto měsíci nás opustila Marie Dobrovolná z Hrbova. V souvislosti s jejím pohřbem došlo k neshodě mezi pozůstalými a novým velkomeziříčským děkanem P. Lukaszem Szendzielorzem, když děkan odmítl uskutečnit pohřební obřad podle místní tradice v kapli Svatého Václava v Hrbově. Následně však pohřeb v kapli umožnil a slíbil i zachování této tradice, kterou místní obyvatelé dodržují.

8.3. se konal dětský karneval v KD Hrbov. Více ve Fotogalerii.

 

Duben začal teplotami převážně letními (až 20 stupňů ve stínu), jaro jako kdyby se nekonalo. V průběhu měsíce dosahovaly teploty běžně až 20 stupňů, srážek bylo málo. Koncem měsíce zasáhl Vysočinu silný vítr.

Velikonoční pondělí letos připadlo na 13.dubna.

30.4. jsme tradičně oslavili pálení čarodějnic na kopci u kapličky.

 

V květnu pokračovalo spíše teplé počasí, s občasnými bouřkami.

Dne 10.5. byla ve Svařenově pouť.

23.5. pořádal SDH Hrbov - Svařenov dětské sportovní odpoledne s taneční zábavou pro dospělé.

Koncem měsíce rezignoval na post předsedy KMS Hrbov - Svařenov pan Miroslav Zezula. Předsedou se tak stal dosavadní místopředseda pan Vladimír Sedláček, kterého ve funkci místopředsedy nahradil pan Pavel Oulehla.

 

V červnu převládalo chladnější počasí, koncem měsíce zasáhly přívalové deště celou republiku. Na mnoha místech na severní Moravě a na jihu Čech došlo k záplavám, které si vyžádaly i oběti na životech. Četné bouřky a přívalové deště se dostavily i do Hrbova a Svařenova.

V sobotu 13.6. kolem 19. hodiny došlo k požáru domu č.p. 19 ve Svařenově. Vyjíždělo k němu několik hasičských sborů z okolí. Oheň vzplanul v garáži domu. Příčinou byla zřejmě závada na elektroinstalaci - ze stropu spadlo na zem světlo se zářivkou, které požár zapříčinilo. Hasiči požár zlikvidovali poměrně brzy, čímž zachránili majetek v hodnotě asi 2 milionů. Značné riziko představovaly i tlakové plynové lahve, které se v garáži nacházely. Škoda byla nakonec vyčíslena na 20 tisíc korun. Zasahovaly sbory z Velkého Meziříčí, Měřína, Křižanova, i hrbovští a svařenovští dobrovolní hasiči, kteří se k ohni dostavili jako první. Krátce po tom, co rozvinuli hadice a připravili se k čerpání vody z požární nádrže ale na místo dorazili profesionální hasiči a požár uhasili.

23.6. začala firma Colas opravovat silnici ve Svařenově.

 

Červenec se vyznačoval zpočátku četnými bouřkami a přívalovými dešti, které působily na celém území ČR lokální tzv. bleskové povodně. Bouřky působily škody na majetku i v Hrbově a Svařenově, kde byly zaznamenány dva případy výskytu kulového blesku. Blesková povodeň pak způsobila i ztrátu na životě v nedalekých Borech.

Dne 10.7. byla opravena svařenovská silnice směrem do Babylonu.

 

V srpnu se počasí umoudřilo, teploty často dosahovaly ke 30-ti stupňům. Zpočátku docházelo ještě k přívalovým dešťům a bouřkám, zhruba od poloviny měsíce však bylo poměrně sucho v porovnání se stejným ročním obdobím z minulých let. Toto sucho pokračovalo až do poloviny září.

Z významných událostí, ke kterým došlo v místní části, je nutné vzpomenout zejména zahájení opravy silnice spojující Hrbov a Svařenov se státní silnicí č.602. Důvodem této opravy byl fakt, že bude v roce 2010 zmíněná státní silnice uzavřena a objízdná trasa bude vedena právě přes Hrbov a Svařenov. Po skončení uzavírky by měla být hrbovská a svařenovská silnice opravena znovu.

 

V září pokračovalo suché počasí téměř do konce měsíce. Byla dokonce vydána výstražná informace Českým hydrometeorologickým ústavem týkající se nebezpečí požárů na území celé ČR.

Další etapou rekonstrukce silnic v Hrbově bylo vyasfaltování cesty k novostavbám v Hrbově a také oprava obecní cesty k vodojemu.

V neděli 6.9. došlo k samovolnému pádu stromu na silnici u budovy bývalé školy. Tato událost upozornila na nebezpečí, které skýtají přestárlé stromy v Hrbově i Svařenově.

 

Počátkem října se o slovo přihlásila zima, první sníh začal padat již 14. dne tohoto měsíce. Teploty v noci klesaly na mnoha místech v ČR až k bodu mrazu, na horách v 1000 m.n.m. napadlo až 40 cm sněhu.

30.10. byly pokáceny některé stromy v Hrbově, které mohly ohrožovat bezpečnost občanů. Pokáceny byly zejména lípy, břízy a další stromy před bývalou školou a také lípa u autobusové zastávky v Hrbově.

 

Měsíce listopad i prosinec byly spíše teplejší, v prosinci dokonce padaly teplotní rekordy na mnoha místech v ČR. Několik dní před štědrým dnem napadl sníh, ovšem 23.prosince opět roztál a do konce roku už bylo převážně deštivo a teploty nad nulou.

Z oblasti kultury stojí za zmínku hlavně tradiční poslední leč, která se konala 21.11. V prosinci pak Hrbovem a Svařenovem procházeli Mikuláš, čerti a anděl.

Na Silvestra jsme přivítali rok 2010.

 

Nahoru

 

 

Rok 2010

Leden začal vskutku zimním počasím, napadl opět sníh a začalo mrznout. O víkendu 8.-11. ledna byl dokonce na některých místech republiky vyhlášen kalamitní stav, potíže v dopravě se vyskytly i na dálnici D1. Přes noc z 8. na 9. ledna napadlo na 20 cm nového sněhu. Sníh také působil potíže přerušováním elektrické sítě na mnoha místech v ČR a přetěžoval střechy, přičemž několik z nich pod tíhou sněhu i spadlo.

K 18.1.2010 bylo ve Svařenově hlášeno k trvalému pobytu 115 obyvatel. Nejstarší občankou je paní Brabcová - 87 let. V Hrbově je hlášeno 146 obyvatel, nejstaršími občankami jsou ve svých 84 letech paní Fischerová a paní Vodová.

 

V únoru přetrvávalo mrazivé počasí s četným sněžením, sněhová pokrývka se v Hrbově a Svařenově držela nepřetržitě druhým měsícem. Výška dosahovala několik desítek centimetrů.Koncem měsíce však teploty stoupaly i nad nulu a sněhová pokrývka mírně roztála.

Z kulturní oblasti je zajímavá tradiční maškara, která se konala v sobotu 13.2.

 

Počátkem března se ještě na Vysočině držel sníh, ke konci měsíce se však dostavilo jarní počasí a veškerý sníh roztál.

Z kultury je významný dětský karneval, který pořádal místní SDH v neděli 7.3.

26.3. nás opustila paní Anna Fischerová z Hrbova ve věku nedožitých 84 let.

 

Duben začal převážně deštivě s teplotami kolem 10 stupňů celsia. Od poloviny měsíce až do samého konce bylo převážně polojasno až jasno a teploty se držely kolem 20 stupňů, občas vystoupaly i k 25 stupňům. Vyskytovaly se už také první jarní bouřky.

Z hlediska mezinárodního se stala významnou návštěva amerického a ruského prezidenta (Barack Obama, Dmitrij Medvěděv), kteří v Praze podepsali dohodu o jaderném odzbrojení START.

Další významnou, leč smutnou událostí mezinárodního charakteru se stala dopravní nehoda letounu polské vládní letky, při níž zahynul polský prezident Lech Kaczyňsky s manželkou, čtyřmi polskými vojenskými generály a dalšími asi osmdesáti členy doprovodu (novináři, státní činitelé). Letoun mířil do ruské Katyně, kde měla delegace uctít památku Katyňského masakru během 2. světové války. Česká vláda proto vyhlásila na sobotu 17.4. a neděli 18.4. smutek a občané uctili v sobotu památku obětí minutou ticha v pravé poledne.

Za zajímavost místního charakteru stojí, že byly pokáceny další stromy v Hrbově - tentokráte přestárlé topoly pod Hrbovem. Navíc byly vykopány pařezy po podzimním kácení a také kompletně ořezán živý plot nad požární nádrží. Komise pro místní správu plánuje na podzim tohoto roku v Hrbově vysázet novou zeleň a provést některé úpravy na louce před domem č.p.1. Tam by mělo vyrůst dětské hřiště spolu s jakýmsi parčíkem.

Ve Svařenově byl opraven podle plánu plot u smírčího kříže, který byl již několik let v dezolátním stavu.

30.4. jsme opět po roce upálili na kopci u kapličky čarodějnici. Jednalo se pouze o takovou neoficiální kulturní akci. Čarodějnici vytvořili a zapálili místní dobrovolníci z řad mládeže.

 

Měsíc květen začal poněkud deštivě, teplotně nikterak výrazně.

Z celostátního hlediska jsou zajímavé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ty se konaly 28. a 29. května. Nabízím zde výsledky z volebního okrsku č.9 Hrbov - Svařenov:

Celkem se zúčastnilo voleb 122 voličů ze 195 oprávněných voličů. Volební účast byla 62,56%.

Z hlediska celostátního zvítězily pravicové strany - ODS, TOP 09 a Věci Veřejné. Více na www.volby.cz

 

V neděli 23.5. se konala ve Svařenově poutní mše svatá. O den později začala platit uzavírka několika mostů na krajské silnici číslo II/602.V důsledku toho se staly silnice č. III/0025 a č. III/0027 objízdnou trasou pro osobní automobily, linkovou autobusovou dopravu a nákladní automobily, které nejsou způsobilé jízdě po dálnici D1. Hrbovem a Svařenovem však i přes časté kontroly státní i městské policie zakázaná nákladní vozidla projížděla. Několikrát tak utrhla okapovou rouru na domě č.p. 9 a způsobovala nadměrný hluk. Neobvyklá intenzita dopravy navíc ničila zmíněné objízdné silnice, které musely být už během trvání objížďky opravovány.

O víkendu 22. a 23. došlo k částečné krádeži střešní krytiny na Štěpánkově kapličce. Krádež se neznámým pachatelům ale nepodařilo dokončit, protože byli pravděpodobně vyrušeni. Na místo činu se vrátili v pondělí kolem 17. hodiny, a to shodou okolností těsně poté, co škodu na místě zmapovali členové Komise pro místní správu Hrbov - Svařenov (KMS). I podruhé však byli vyrušeni místním občanem, který věc ohlásil předsedovi KMS Vladimíru Sedláčkovi. Ten na místo zavolal Policii, která však již pachatele nezastihla. Způsobená škoda jen na materiálu činí zhruba 8000,- Kč.

 

V červnu republiku zasáhly dlouhotrvající deště, které způsobily zejména na Moravě a ve Slezsku rozsáhlé záplavy. Ty se daly svým rozsahem srovnat s povodněmi v roce 2006 či 1997.

Po úderu blesku blíže nezjištěného dne koncem měsíce do hrbovské kaple došlo k poškození mechanismu automatického vyzvánění ve zvonici.

Z pátku 4. na sobotu 5. června došlo na křižovatce silnice vedoucí ze Svařenova a silnice II/602 k těžké dopravní nehodě, při níž zemřel jeden člověk. Jednatřicetiletý řidič Renaultu jedoucí směrem od restaurace McDonald's nedal přednost řidiči Škoda Octavia přijíždějícímu směrem od Stránecké Zhoře. Po střetu byl renault odmrštěn na další dvě auta přijíždějící od Svařenova a Octavia skončila v příkopu. Na místě zemřel řidič Renaultu. Ten byl při nehodě vymrštěn z vozidla a i přes okamžitou resuscitaci, kterou prováděli hasiči z Velkého Meziříčí, podlehl svým zraněním. Spolujezdec z Octavie utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Způsobená škoda činí odhadem 118 tis. Kč. Na místě zasahovala policie, hasiči i záchranáři několik hodin. Provoz na silnici byl řízen kyvadlově policií.

Od téměř půlmilionové škody uchránili profesionální hasiči z Velkého Meziříčí a dobrovolní hasiči z Měřína majitele lesů v Hrbově v lokalitě Pod březinami. K požáru lesní hrabanky došlo v sobotu 12.6. v dopoledních hodinách na ploše zhruba 30x40 metrů. Příčina požáru nebyla objasněna.

 

V červenci bylo převážně sucho, teploty se pohybovaly kolem 30 stupňů Celsia, občas se vyskytly bouřky. Po většinu měsíce bylo možné se koupat v přírodních rybnících, dokonce ani voda na Palečkových rybnících se kupodivu nestihla výrazně zkazit.

Hrbovští hasiči v tomto měsíci pořádali dvanáctý ročník dětského dne. Ten letošní byl poněkud opožděn, protože organizátoři nějaký čas jednali s majitelkou pozemku pod dětským hřištěm u hasičské zbrojnice o podmínkách. Nakonec bylo domluveno, že se akce může konat pod podmínkou, že se nebude konat večerní taneční zábava.

 

Srpen přinesl zpočátku deštivé počasí. Ve dnech 7. a 8.8. došlo k bleskovým povodním v severních Čechách, ty zasáhly v noci z 15. na 16.8. i Prahu a okolí.
Asi v polovině měsíce bylo opraveno vyzvánění na kostele, cesta ke kapličce ani kaplička zatím opraveny nebyly.

 

V září nastoupilo podzimní počasí. Teploty během dne již dosahovaly maximálně 20 stupňů.

1. září byla ukončena objížďka přes Hrbov. Byl totiž zprovozněn most u Laviček. Na konci září byla navíc objízdná trasa i opravena. Opravy se také dočkala silnice ke kapličce. Od kapličky až k prvnímu hrbovskému domu byl položen nový povrch vozovky.

2.9. odcizili neznámí pachatelé další část střechy na Štěpánkově kapličce. Komise pro místní správu musela střechu alespoň provizorně přikrýt plachtou.

12.9. se hrbovští hasiči účastnili soutěže v Dolních Heřmanicích. Umístili se na 6. příčce z osmi soutěžních družstev.

V neděli 26.9. se konala poutní mše v kapli svatého Václava v Hrbově. Mši sloužil Miroslav Parajka.

 

V říjnu bylo často deštivo, teploty převážně do 20 stupňů. Dne 16.10. se dokonce dostavila bouřka a krupobití.
Počátkem měsíce byla opravena střecha na Štěpánkově kapličce.
Ve dnech 15.-16.10. proběhly volby do zastupitelstev obcí a také do komise pro místní správu. Předsedou komise se stal Vladimír Sedláček, místopředsedou Jiří Havelka. Dále byli zvoleni František Havlíček, Vlastimil Kučera, Pavel Oulehla, Ladislav Drápela a Miroslav Zezula.

Na konci měsíce pátrala v okolí Hrbova policie po svém pohřešovaném příslušníkovi, neboť zde byl objeven jeho mobilní telefon. Policista byl nakonec nalezen mrtev v lese na třebíčsku.

Do Svařenova se narodila Kristýna Kališová.

 

V listopadu pokračovalo chladné podzimní počasí s občasnými slunečnými víkendy. Koncem měsíce napadl první sníh.

Z oblasti kultury stojí za pozornost zejména každoroční poslední leč, která se uskutečnila 20.11.2010.

 

Prosinec začal sněhovou kalamitou, sníh vydržel až do ledna následujícího roku. 18.12. jsem dokonce naměřil teplotu -21 stupňů celsia.

Obvyklou mikulášskou nadílku uskutečnili dobrovolníci již v pátek 3.12., fotografie lze shlédnout ve Fotogalerii.

Ze života hrbovských spolků je pak významná každoroční výroční schůze SDH Hrbov - Svařenov, která se uskutečnila 18.12. a z které vzešel nový velitel SDH Hrbov - Svařenov - Zbyněk Sedláček. Podmínkou k tomu, aby se mohl ujmout funkce, je však složení velitelské zkoušky.

Ve funkci tak vystřídá Josefa Slámu, který se odstěhoval z Hrbova.

 

Nahoru

 

 

Rok 2011

Leden začal prudkým oteplením až na 5-10 stupňů nad nulou, na západě Čech stoupá hladina řek až na 3. povodňový stupeň. Koncem měsíce přišlo ochlazení a napadl nový sníh.

Charita České republiky opět pořádala Tříkrálovou sbírku, i v Hrbově a Svařenově tedy Tři králové obcházeli. ZŠ Lavičky také pořádala zápis dětí do prvních tříd.

V polovině měsíce opět došlo ke krádeži kovových předmětů, tentokráte okapu přímo z hrbovské kaple.

 

V únoru vládlo sice zimní počasí, ovšem s malým množstvím sněhu.

V noci z 23. na 24.2. došlo k další krádeži měděného okapu na kapli v Hrbově. V tomto roce šlo již o druhý případ krádeže barevných kovů.

 

V březnu se konal tradiční masopustní průvod, večer pak i taneční zábava v kulturním domě.

13.3. pořádali místní hasiči i dětský karneval ve stylu pohádky O pejskovi a kočičce.

Během tohoto měsíce byla dokončena digitalizace katastrálního operátu Svařenova.

 

V dubnu začala KMS Hrbov - Svařenov opravovat rybníček u Pacalových.

Na přelom měsíce dubna a května letos připadly Velikonoce a místní mládež se též účastnila velikonočního škrkání.

30.4. jsme na kopci u kapličky opět spálili čarodějnici.

Na zastupitelstvu dne 10.4. bylo určeno přesunutí nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 180 000,- Kč do rezervy m.č. Hrbov, navíc 114 000,- Kč město dorovnalo rozdíl k záloze do rozpočtu m.č. Hrbov. Město navíc schválilo rozpočet m.č. Z celkové částky 750 tis. Kč utvořilo rezervu m.č. Hrbov s následujícím rozdělením:
30 tis. Kč - § 3639 výkup pozemků
100 tis. Kč - § 3745 úprava veřejného prostranství
80 tis. Kč - § 3392 kulturní dům Hrbov - oprava podlahy, nákup kamen
40 tis. Kč - § 5512 oplocení pozemku, zhotovení tarasu u hasičky
500 tis. Kč - § 3412 rekonstrukce hřiště u kulturního domu.

V tomto měsíci se v Hrbově narodil Saša Kieč.

 

V květnu se již počasí začalo tvářit jarně a teploty šplhaly i nad 10 stupňů Celsia. Na počátku měsíce upravila KMS a dobrovolníci terén u bývalé školy a připravila ho tak k osázení zelení, dále terén na hřišti u KD Hrbov, se kterým se do budoucna počítá jako s místem konání akcí typu Dětský den a podobně. Hasiči také srovnali terén mezi hasičskou zbrojnicí a budovou bývalé prodejny Jednota. Na toto místo by KMS chtěla do budoucna přemístit obecní stavební materiál.

Počátkem měsíce KMS umožnila konání tzv. Svojsíkova závodu, skautské soutěže, které se účastnilo na 90 dětí. Skauti byli ubytování přímo v Hrbově v KD a v okolí vesnic se účastnili různých soutěžních disciplín.

Koncem měsíce již byla dokončena také digitalizace katastrálního operátu Hrbova a občané měli možnost do něj nahlédnout a vznést námitky k provedeným měřením rozloh pozemků.

 

Červen se projevil ještě teplejším počasím, teploty dokonce dovolily venkovní koupání.

Hasičský sbor se účastnil okrskového kola požárního sportu v Lavičkách, na kterém ženské družstvo získalo 2. místo a mužský tým se umístil na 5. příčce.

V sobotu 25.6. se konalo také tradiční dětské sportovní odpoledne, letos to byl již 13. ročník.

26.6. nás opustila paní Božena Brabcová ze Svařenova v úctyhodném věku 88 let.

 

Červenec a srpen pokud jde o kulturní akce přinesly pouze účast hrbovských hasičů na soutěžích v Uhřínově a v Rudě. Bližší informace podají stránky http://sdh-hrbov-svarenov.czweb.org .

Počasí zpočátku přineslo déšť a teploty kolem 20 stupňů, později v červenci i teploty nad 30 stupňů. Obdobně na tom byl srpen, jehož nejteplejší dny se odehrály ve druhé polovině měsíce, kdy zažili Hrbovští a Svařenovští i několik tropických nocí.

 

V období od září do prosince proběhlo několik kulturních akcí. V prvé řadě to byla v neděli 25.9. hrbovská pouť, poutní mši sloužil kaplan Miroslav Parajka. 6. listopadu pak SDH Hrbov - Svařenov objednalo divadelní představení "Honza a drak", které uvedl Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem. Ten Hrbov navštívil se svým divadlem již v minulosti během dětského sportovního odpoledne.

V sobotu 19. téhož měsíce pak místní myslivecké sdružení pořádalo v KD Hrbov tradiční Poslední leč.

V sobotu 3.prosince pořádalo SDH spolu s dobrovolníky mikulášskou nadílku, při které Mikuláš, čerti a anděl obdarovali okolo 30 dětí.

18. prosince zemřel první polistopadový český prezident Václav Havel. V návaznosti na to Vláda ČR vyhlásila 21.12. třídenní státní smutek.

Během uvedeného období také komise pro místní správu naplánovala několik projektů. Předně začala postupně rekonstruovat kulturní dům - podrobnosti naleznete v sekci Archiv zpráv. Součástí rekonstrukce měla být i instalace knihovny do KD. Dosud byl využíván pouze sál, místnosti pro kancelář komise, pro myslivecké sdružení a kuchyňka. Od projektu knihovny však v roce 2012 komise ustoupila.

Komise také zahájila opravu střechy Štěpánkovy kapličky. Původní plechová byla postupně odcizena neznámými pachateli v roce 2010. Na střechu byla použita došková krytina, která v minulosti tvořila střechu hrbovské kaple. Na kapličku byl instalován i nový kříž.

Navzdory tomu, že původní plán počítal s opravou střechy na počátku roku 2011, probíhala rekonstrukce ještě v prvních měsících roku 2012.

Další významnou novinkou byl projekt víceúčelového sportovního areálu. Ten byl přichystán na jaro 2012 a jeho výstavba by měla začít oplocením pozemku před kulturním domem a vybudováním prvního kurtu s umělým povrchem. V konečné fázi by hřiště mělo čítat 2 kurty, zděný domek pro hospodu, sociální zařízení a hasičské cvičiště. To bude poprvé vyzkoušeno již na jaře 2012 pořádáním okrskové hasičské soutěže.

Z oblasti turismu je zajímavý další projekt, který bude realizován také na jaře 2012. Mělo by jít o naučnou stezku, která povede přes Svařenov i Hrbov do Balinského údolí.

Rozpočet místní části také počítá s výměnou zdejšího veřejného rozhlasu za bezdrátový, který umožní napojení i na velkomeziříčský městský rozhlas.

 

Nahoru

 

 

Rok 2012

Leden začal bohatou sněhovou nadílkou. Ta zasáhla především horské oblasti republiky, později i zbytek území. Na přelomu ledna a února do Evropy zamířila studená fronta z Asie, která po několik dní způsobovala suché mrazivé počasí.

Během letošní tříkrálové sbírky, která se uskutečnila v neděli 8.1., vybrali koledníci od dárců 9430,- Kč, což je zhruba o 1000,- Kč více než v loňském roce.

 

V únoru prezentovala komise pro místní správu vizualizaci projektu víceúčelového sportovního areálu. V tu dobu bylo již rozhodnuto, že komise opustí někdejší plán přemístit hrbovské dětské hřiště na návsi na travnatý plácek za kapli. Namísto toho bude dětské hřiště součástí tohoto areálu.

18. února pořádali hrbovští a svařenovští hasiči tradiční maškarní průvod. Podle mých záznamů šlo v pořadí již o 10. maškarní průvod v jeho obnovené tradici. Nutno podotknout, že počet masek ani po 10 letech výrazně neklesá.

 

11. března se v KD Hrbov uskutečnil dětský maškarní karneval, v pořadí již 5. Organizátory byly ženské členky SDH Hrbov - Svařenov.

V témže měsíci také zdejší dobrovolníci pokáceli stromořadí na hřišti před kulturním domem, kde je plánována výstavba víceúčelového sportovního areálu. Ta samotná prozatím fakticky nezačala, neboť byly na pozemku nečekaně objeveny inženýrské sítě. To se ukázalo být poněkud problémem, neboť bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci.

Koncem měsíce obě obce slavily velikonoční svátky, děti z obou obcí podle zdejší tradice nahradily škrkáním během velikonočních svátků vyzvánění zvonů.

 

V dubnu bylo obzvláště suché počasí, to přetrvávalo až do konce měsíce, kdy teploty vyšplhaly až nad 20 stupňů. Během pálení čarodějnic hasiči na území celé republiky zaznamenali zvýšený výskyt požárů.

Do podkroví kulturního domu byla v tomto měsíci instalována nová plastová okna a před KD přibyly nové kontejnery na bioodpad. Koncem dubna také začalo čištění rybníčku v Hrbově u Pacalových a byl též uklizen prostor mezi hasičskou zbrojnicí a budovou bývalé Jednoty.

Velikonoční pondělí letos připadlo na 9.dubna, místní děti ode Zeleného čtvrtku do Bílé soboty nahrazovaly vyzvánění zvonů v Hrbově a Svařenově škrkáním.

30. dubna místní mládež spálila na kopci u kapličky další čarodějnici. Letos po několika letech vyšlo hezké počasí s poměrně vysokými teplotami.

 

V květnu pokračovalo teplé počasí, teploty stoupaly i nad 20 stupňů.

Z kulturních záležitostí byla nejvýznamnější svařenovská pouť v neděli 20.5. Počasí bylo slunečné a teplé, takže se poutní mše účastnily desítky lidí.

I v květnu KMS řešila opravu kapličky na kopci Strážnice. Šlo o reklamaci střechy, která musela být opravena v důsledku krádeže plechové krytiny. Zabývala se také možností, že kaplička projde celkovou rekonstrukcí za přispění krajské dotace.

Byla také vyměněna zbývající dřevěná okna a vstupní dveře za plastové.

Plánovaná výstavba víceúčelového hřiště musela být kvůli nutnosti vybudovat přeložku vodovodního řadu odložena na září 2012. Původní plán také doznal změny, prozatím měl být postaven pouze jeden ze dvou kurtů.

 

Červen nepřinesl žádné výkyvy v počasí oproti normálu.

Hasičský sbor se zúčastnil v neděli 3.6. okrskového kola hasičských závodů v Dolních Heřmanicích. Hasiči postavili do boje 3 družstva.Nejlepšího výsledku dosáhlo ženské družstvo, které se ve své kategorii umístilo na 3. příčce. Ani to však na účast v okresním kole nestačilo.

Hasiči také 23.6. pořádali pro děti tradiční sportovní odpoledne.

26.6. zastupitelstvo města schválilo příspěvek 200 000,- Kč Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na pokrytí výstavby přeložky vodovodního potrubí na pozemku budoucího víceúčelového hřiště. Téhož dne přesunulo částku 700 000,- Kč z kapitoly rezerva m.č. Hrbov právě na výstavbu nového hříště.

Koncem měsíce neznámý pachatel ukradl od hasičské zbrojnice velký žlutočerný slunečník.

 

V červenci bylo počasí také standardní, z kulturního života v obcích není co zmínit, zdejší občané pouze nepravidelně hrají na hřišti u hasičské zbrojnice nohejbal, který je obecně v Hrbově a Svařenově poměrně populární.

 

I srpnové počasí bylo pro léto typické.

Počátkem měsíce místní občané opravili Boží muka u křižovatky krajské silnice II/602 se silnicí ze Svařenova. I v tomto měsíci se stále počítalo s výstavbou víceúčelového hřiště, během podzimu by měla být vyřízena přeložka vodovodního řadu.

V průběhu měsíce byly na nové naučné stezce nainstalovány informační tabule. Trasa pak byla v terénu vyznačena značkami.

V pátek 10. srpna zaútočil volně pobíhající pes na řádně přivázaného psa na vodítku. Incident se obešel bez zranění chlapce, který napadeného psa vedl, pes však utrpěl tržná zranění.

 

Zářijové počasí se začalo projevovat podzimními teplotami.

Na nově nainstalované infotabule byly dodány mapy a popisky. Bohužel terén na trase byl stále pod Svařenovem i nad Velkým Meziříčím u Palečkových rybníků těžko schůdný. Cesta je pod Svařenovem vymletá od vody a vlivem jejího dlouhodobého nepoužívání i značně zarostlá.

30.9. se v Hrbově konala poutní mše svatá v kapli. Sloužil ji p. Parajka.

 

Říjen přinesl první sníh. Krajina byla sněhem zajímavě zkrášlena i díky tomu, že ještě zdaleka neopadalo listí ze stromů.

Ze života obce jsou významné především volby do krajských zastupitelstev. V tomto okrsku zvítězila s drtivou převahou ČSSD.

V tomto měsíci již bylo jasné, že výstavba hřiště letos neproběhne. Přeložka vody už byla sice vybudována, nicméně výběrové řízení na zhotovitele stavby je plánováno až na leden 2013 a výstavba hřiště pak na jaro. Jasné je také to, že hřiště bude čítat pouze jeden kurt.

Pokračovala také rekonstrukce kulturního domu. Byly vybourány luxfery na pódiu, jedno okno vyplněno plastovým a druhé zazděno. Byla vymalována chodba a myslivecká klubovna. V prostoru bývalé hasičské zbrojnice pod pódiem byly zrušeny dvoukřídlé dveře. Do konce roku Komise pro místní správu počítá ještě se zřízením nového vytápění.

 

Listopadové počasí se opět nevymykalo z normálu, koncem měsíce napadl znovu sníh. Nejvýznamnější kulturní akcí byla myslivecká Poslední leč, která se uskutečnila v sobotu 17. listopadu.

15.11. vyhlásilo město veřejnou zakázku na vytápění kulturního domu v Hrbově. Město vyhradilo pro tuto akci částku 130 000 Kč, vysoutěžená cena činila 106 559 Kč. Vytápění v sále KD Hrbov nainstaloval František Trojan z Balin.

 

Prosinec opět přinesl sníh, který tentokrát vydržel během celých Vánoc až do roku 2013. Na Štědrý den došlo k zajímavému úkazu, kdy po předchozí propršené noci navlhlý sníh zmrznul. Led potrápil zejména televizní diváky se satelitním příjmem, protože ledová krusta znemožnila příjem satelitního signálu, řidičům pak znepříjemnily jízdu zmrzlá silnice.

V sobotu 8. prosince zdejší dobrovolníci jako každý rok obešli vesnice v maskách Mikuláše, čertů a anděla.

19.12. rozhodlo zastupitelstvo města Velké Meziříčí o finančním dokrytí přeložky vodovodního potrubí na pozemku budoucího víceúčelového hřiště. Téhož dne schválilo rozpočet na rok 2013, který se týká také místních částí.

Poslední akcí roku pak byla silvestrovská oslava konce roku v KD v Hrbově. Právě při této události už bylo poprvé vyzkoušeno plynové vytápění sálu a elektrické vytápění toalet.

 

Nahoru

 

 

Rok 2013

Lednové počasí pokračovalo chladem, již během prvního týdne však roztál veškerý sníh. Ten se objevil zase na konci měsíce.

Místní děti jako každým rokem vykonaly tříkrálovou sbírku, která vynesla 10 025,- Kč.

V pátek 11. a sobotu 12. ledna se v celé ČR uskutečnila historicky první přímá volba prezidenta ČR. Ve zdejším okrsku zvítězil s 53 hlasy Miloš Zeman. Druhé kolo se uskutečnilo o čtrnáct dní později. I v tomto kole v Hrbově a Svařenově zvítězil Miloš Zeman, tentokrát se 102 hlasy. Při druhé volbě o čtrnáct dní později z 209 oprávněných voličů 52 občanů dalo hlas Karlu Schwarzenbergovi a 102 pak Miloši Zemanovi. Ten se nakonec stal vítězem i na celostátní úrovni.

Projekt víceúčelového hřiště v tomto měsíci nijak nepokročil, město zatím otálelo s vypsáním výběrového řízení. V souvislosti s výročím 70 let od založení SDH Hrbov - Svařenov však zdejší sbor přesto plánuje ucházet se o pořádání okrskového kola soutěže v požárním útoku.

 

Únor byl zpočátku mrazivý bez sněhu, krátce 9. únoru však celou republiku zastihlo sněžení. Po krátké oblevě ke konci měsíce napadlo veliké množství sněhu, během jediného dne na některých místech v republice až 15 cm.

Z kulturních akcí je nejvýznamnější maškarní průvod, který byl letos již 10. v obnovené historií maškar. Konal se 9.2. a pořádali jej místní hasiči. Téhož dne uspořádali i večerní taneční zábavu se skupinou Adriana.

 

Březen začal teplejším počasím i kolem 10 stupňů nad nulou. Veškerý sníh roztál a po dlouhé době bylo i polojasno či slunečno. V půlce měsíce teploty opět klesly v noci i na osm stupňů pod nulu a napadl sníh. Ten vydržel až do konce měsíce a s ním i teploty kolem nuly.

7. března vystřídal na Pražském hradě Miloš Zeman dosavadního prezidenta Václava Klause.

Ze světových událostí je významnou zejména volba papeže. Tím se 13.3. ve druhý den zasedání členů konkláve stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio, který přijal jméno František.

16.3. nás opustil pan František Vlach z Hrbova.

Hasiči v tomto měsíci pořádali dětský maškarní karneval v KD v Hrbově, kterého se zúčastnilo na 30 masek. Tématem byly večerníčkové Krkonošské pohádky.

Na konec měsíce připadly letošní velikonoční svátky, místní děti opět dostály tradici a od Zeleného čtvrtka nahradily vyzvánění zvonů svými škrkačkami.

 

Další info najdete v Archivu článků.

 

Rok 2014

Další informace z historie obcí najdete pro tento rok v Archivu článků, sem uvedu pouze důležité a dosud jinde nezveřejněné informace (např. zemřelé a narozené spoluobčany).

Zásadní informací jsou letošní volby do zastupitelstev obcí a volby do Evropského parlamentu. Výsledky jsou dostupné v archivu článků.

 

V září zemřel pan Josef Klimeš ze Svařenova, 27.12 pak pan Jiří Burian.

 

Počátkem prosince postihla většinu území ČR ledovka. Problémy byly zejména v kolejové dopravě. Hrbova a Svařenova se dotkly převážně škody na lesním porostu, zejména na okrajích lesů a mezí ležely na zemi polámané větve a popadané stromy.

Z obecních záležitostí je zejména zajímavá výstavba technického domku na hřišti. Ten je v prosinci již dobudován, a to i v interiéru. V následujícím roce se plánuje výstavba dětského hřiště. Obec také získala novou travní sekačku ve formě zahradního traktůrku, díky čemuž je možné kvalitněji udržovat obecní zeleň.

 

Rok 2015

 

Nový rok jsme oslavili menší sešlostí v kulturním domě. O následujícím víkendu pak tradičně vesnicemi prošli tři králové.

V Hrbově a Svařenově už je zprovozněn nový systém veřejného rozhlasu, na který je napojena i hasičská siréna, srážkoměr na vodárně a připojit se může i město se svým vysíláním.

Po většinu ledna byl v obcích sníh, několikrát bylo taky možné bruslit na rybnících, protože teploty se držely pod nulou i během dne. I přes to všechno ale sněhu mnoho nebylo a nevydržel ani dlouho.

 

Únor - 24. února v Uherském Brodě zastřelil zřejmě psychicky nemocný Zdeněk Kovář 8 lidí v tamní restauraci Družba a po činu spáchal sebevraždu. Na čtvrtek 5.3. pak vláda stanovila uctění památky obětí rozezvučením poplachových sirén na celém území ČR ve 12 hodin.

 

Březen - V neděli 22.3. hasiči uspořádali další ročník maškarního karnevalu pro děti.

 

Jaro - Komise pro místní správu stále dovybavovala nový technický domek na hřišti, aby ho bylo možné příležitostně využívat jako hospodu (během kulturních akcí na hřišti).
 

Květen - Po několika letech se v Hrbově opět konal skautský Svojsíkův závod. V sobotu 9. května se jej zúčastnilo na 140 skautů z různých míst kraje.

Svařenovští zase 17.5. oslavili pouť u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena tamní kaplička.

 

Květen/červen - Kraj opravil po zimě silnici mezi krajskou II/602 a Svařenovem. Nechal také na krajskou 602
instalovat dopravní značku Zákaz otáčení, protože v minulosti kamiony jedoucí z Měřína do skladu společnosti Lidl u Stránecké Zhoře
při otáčení poškodily asfalt právě na odbočce do Svařenova. Přímo u Lidlu je totiž zakázáno kamionům odbočovat doleva směrem od dálničního sjezdu v Měříně, ty
by proto měly přijíždět od dálničního sjezdu pod Hrbovem. Protože se ale snaží ušetřit na mýtném (což je současný fenomén na mnoha úsecích dálnic, podél kterých vede v blízkosti vhodná neplacená silnice), sjíždějí už v Měříně.


Červen - Od června pátrá paní Marie Gálová z Ostravy ve spolupráci se mnou po hrbovských kronikách a zajímavostech z našich obcí za účelem vlastní badatelské činnosti. V následujících týdnech se nám podařilo opět najít starou pamětní knihu Hrbova a starou školní kroniku. Další dvě kroniky má v péči současný předseda Komise pro místní správu pan Vladimír Sedláček a několik zajímavých školních kronik jsem objevil také ve velkomeziříčském archivu.

Mládež ve spolupráci s hasiči letos zorganizovala dětské sportovní odpoledne pro nejmenší děti. Konalo se 16.6. a tentokrát bylo zamýšleno formou stanovišť s různými soutěžemi. Trasa začínala na hřišti a stanoviště byla rozšířena až na pole za kopcem.
 

Červenec - Velké sucho trápí Česko prakticky celý měsíc, podle zpráv z médií ohrožuje i spodní vodu. Už druhý rok byla totiž mírná zima. Hladina klesla
taky na nedaleké Mostišťské přehradě a mnoho vody neprotéká ani řekou Balinkou.

Komise pro místní správu nechala zatrubnit odtok z rybníčku u Pacalových v Hrbově. Během dešťů voda z odtokového kanálku značně zapáchala, teď už poteče potrubím a propustkem pod silnicí rovnou do kanalizace.

31.7. se na hřišti konala dobrovolná brigáda, při které ochotníci srovnali hlínu zbylou po zemních pracích. Oplocení hřiště navíc podložili dlažbou, aby se lépe sekla tráva u plotu, a na samotný plot kolem domku instalovali neprůhlednou síť.

 

Srpen - Pokračuje dlouhotrvající sucho (9.8.), navíc je v Česku mnoho požárů (zatím zřejmě největší u Branžeže na Mladoboleslavsku a u Rakovníka). V hrbovské požární nádrži je minimum vody, nad hladinu v ní vystupuje několik hromad nánosů). Ve Svařenově zase hladinu nádrže začátkem měsíce pokryla červená řasa.
Prakticky veškeré obilí kolem obce je sklizeno už 9. srpna.
16.8. zemřel pan Brejška ze Svařenova.
V neděli 30. srpna jsme oslavili konec prázdnin a završili je nohejbalovým turnajem na hřišti u kulturního domu.
V pondělí 31. srpna je poslední den dlouhotrvajících veder, letošní léto co do počtu slunných a tropických dní dlouho nikdo nepamatuje. Během letních prázdnin také padaly teplotní rekordy na různých místech po celé republice.

 

I v září trvá poměrně suché a teplé počasí. Na polích už je povětšinou sklizeno a často i zoráno. Listí začíná žloutnout na počátku října, i během něj se ale teploty drží poměrně vysoko. Teplotní rekordy dokonce padají ještě v listopadu a zatímco v minulých letech už často Hrbov a Svařenov posype první sníh, letos se ho dočkáme až v prosinci s prvními mrazy.

Ve středu 2.září 2015 náhle zemřel pan František Šoukal ze Svařenova.

V neděli 27.9. se v hrbovské kapli konala poutní mše. V týdnu od 2. do 6. listopadu zase stavební firma Bonita Group Service s.r.o., Tišnov postavila dětské hřiště v multifunkčním sportovním areálu. Vysoutěžená cena je 141 016,00 Kč, výslednou cenu zatím nemám zjištěnou.

Teroristické útoky v Paříži

V pátek 13. listopadu uskutečnila celkem 6 teroristických útoků teroristická organizace Islámský stát na území Paříže údajně jako odvetu za to, že se Francie účastní útoků na území dobyté teroristy. Po dvou výbuších a střelbě na městském stadionu, v restauraci a hudebním klubu zůstalo na místě více než 120 mrtvých. Francie vyhlásila státní smutek, internetové sociální sítě zavalily projevy soucitu a soustrasti s oběťmi. Jedná se o dosud jeden z nejhorších teroristických útoků v Evropě. Tento teroristický čin navíc zvýšil obavy mnohých občanů o bezpečnost v Evropě v souvislosti s uprchlickou krizí.

Kolektivizace v Hrbově

Díky dochovaným kronikám se mi podařilo během několika týdnů z velké části zmapovat snahy o kolektivizaci v Hrbově. Hlavním mým cílem ale bylo popsat poměrně rozsáhle zadokumentovaný případ likvidace sedláka Václava Křečka. Na těchto stránkách jsem mu věnoval podrobný článek v sekci Historie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana